Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Urząd Miasta w Brzegu

ul. Robotnicza 12
49-300 Brzeg

tel: 77 416 99 70
fax: 77 416 99 52
email: um@brzeg.pl
ePUAP: /umbrzeg/skrytka

NIP: 747-16-72-777 
REGON: 530517840

NIP Gminy Brzeg: 747-12-48-878
REGON Gminy Brzeg: 531412711

czytaj więcej

Godziny pracy:

Urząd Miasta:

poniedziałek od 7:15 - 16:15
wtorek - piątek od 7:15 - 15:15

Kasa Urzędu Miasta:

poniedziałek - piątek 7:30 - 14:30
przerwa od 11:00 - 11:30

Straż Miejska

poniedziałek – piątek  6:00 – 16:00

Numery kont bankowych

czytaj więcej

INFORMACJA

Zmiany w dodatku energetycznym!

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym wnioski o wypłatę dodatku energetycznego złożone od 4 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Zapraszamy do składania wniosków o dodatek osłonowy. Aby poznać szczegóły na temat nowego świadczenia kliknij :

https://bip.brzeg.pl/dokumenty,5_861

https://brzeg.pl/aktualnosci/100580-wniosek-o-dodatek-oslonowy/

Informacji w sprawie nowego dodatku osłonowego udziela:

Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia

Pokój nr. 1 i 2 budynek A

Tel. 77 404 71 35 , 77 404 56 03

Urząd Miasta Brzeg

Robotnicza 12

UWAGA!

Od 02 grudnia 2021 r. Urząd Miasta w Brzegu będzie obsługiwał petentów z zachowaniem obostrzeń ze względu na wprowadzony stan epidemii.

W związku z tym dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

Wejście do budynku Urzędu Miasta odbywać się będzie w sposób kontrolowany, po uprzednim umówieniu telefonicznym. Wymagane jest zakrywanie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk. Odstęp między osobami powinien wynosić 2 m.

Poniżej dodatkowe informacje w zakresie obsługi petentów przez poszczególne komórki organizacyjne

Przed urzędem znajduje się skrzynka podawcza do której można wrzucać korespondencję kierowaną do Urzędu Miasta w Brzegu!

BIURO BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI

Kierownik Biura Budżetu i Księgowości: Anna Sanetra tel. 668 860 230

Informacje dotyczące:

 1. wysokości opłat związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz opłat związanych wieczystym użytkowaniem gruntu można uzyskać pod nr telefonu: 77 416 99 64
 2. nabycia lokali na raty wraz z naliczeniem oprocentowania można uzyskać pod nr telefonu: 77 416 99 62
 3. mandatów karno-kredytowych oraz wielkości opłat związanych z zajęciem pasa drogi można uzyskać pod nr telefonu: 77 416 99 64
 4. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych można uzyskać pod nr telefonu: 77 416 07 24 

Kontakt elektroniczny: zastepcaskarbnika@brzeg.pl

Opłaty z powyższych tytułów należy dokonywać na konto:  

Santander Bank Polski S.A  20 1090 2141 0000 0001 3528 5924

URZĄD STANU CYWILNEGO W BRZEGU

Od dnia 02 grudnia 2021 r osobiście ( pojedynczo ) można załatwić sprawy związane z :

-  Urzędem Stanu Cywilnego ( 1 osoba)

-  ewidencją ludności ( 1 osoba)

-  dowodami osobistymi ( 1 osoba)

-  działalnością gospodarczą ( 1 osoba)

Sprawy niewymagające osobistego wstawiennictwa, nadal można załatwiać listownie, za pośrednictwem skrzynki podawczej, która znajduje się przed wejściem do Urzędu (nie dotyczy składania wniosków o wydanie dowodu osobistego), e-PUAPEM lub po uprzednim kontakcie telefonicznym.

 W pozostałych sprawach prosimy o kontaktowanie się pod numerami telefonów lub emailem: 

W pozostałych sprawach prosimy o kontaktowanie się pod numerami telefonów lub emailem:

 1. Sprawy dotyczące aktów urodzeń i małżeństw: tel. 77 404 58 30,  tel. 77 404 56 05,   tel. 798 352 651,
 2. Sprawy dotyczące aktów zgonu oraz spraw meldunkowych: tel. 77 416 94 41, tel. 798 353 982,
 3. Sprawy dotyczące dowodów osobistych: tel. 77 416 95 26,
 4. Sprawy dotyczące ewidencji działalności gospodarczej: tel. 77 416 99 59,

lub pod adresem mailowym: usc@brzeg.pl

Stosowne wnioski można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej znajdującego się pod adresem https://bip.brzeg.pl

Opłaty skarbowe dotyczące spraw wykonywanych przez Urząd Stanu Cywilnego w Brzegu należy uiszczać drogą elektroniczną na numer konta:

Santander Bank Polska S.A.

68 1090 2141 0000 0001 3528 6127

Dla osób dokonujących wpłaty z zagranicy

IBAN: PL 68 1090 2141 0000 0001 3528 6127

SWIFT KOD (BIC) WBKPPLPP

 

BIURO SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA

Praca biura w najbliższych dniach będzie kontynuowana, ale w miarę możliwości uprasza się o załatwianie spraw przez telefon lub w formie pisemnej za pośrednictwem Poczty Polskiej, drogą poczty elektronicznej, e-mail: spz@brzeg.pl, za pośrednictwem skrzynki podawczej usytuowanej przed wejściem głównym do Urzędu Miasta, ul. Robotnicza 12, usługi ePUAP. Stosowne wnioski o przyznanie świadczeń znajdują się do pobrania na stronie: https://bip.brzeg.pl  

(Zakładka: Urząd Miasta-  Struktura organizacyjna-  Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia)

Wnioski o ustalenie:

 • prawa do dodatku osłonowego i świadczeń rodzinnych (pokój nr 2 budynek A, tel. 77 404 71 35 lub 77 404 56 03),
 • prawa do dodatku osłonowego i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (pokój nr 3 budynek A, tel. 77 404 54 95),
 • prawa do dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego (pokój nr 14 budynek B, tel.  77 416 99 58),
 • karty dużej rodziny i opolskiej karty rodziny i seniora (pokój nr 7 budynek A, tel.  77 416 92 72),
 • Kierownik Biura Spraw Społecznych i Zdrowia (pokój nr 4 budynek A, tel. 77 416 99 81, 798 354 447),
 • Sekretarz Miejskiej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych (pokój nr 4 budynek A, tel. 77 404 56 06, 798 354 708),
 • Pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych ( pokój nr 4 budynek A, tel. 77 416 99 81).

 

Od dnia 24  stycznia 2022 r. do 31  stycznia 2022 r. pokoje nr  2 i 3 (obsługujące : dodatek osłonowy, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego) będą przyjmować  interesantów w godz. od 8:00 do 13:00 z przerwą w godz. od 10:00 do 10:30

 

Sprawy niewymagające osobistego wstawiennictwa, nadal można załatwiać listownie, za pośrednictwem skrzynki podawczej, która znajduje się przed wejściem do Urzędu, e-PUAPEM lub po uprzednim kontakcie telefonicznym.

W pozostałych sprawach prosimy o kontaktowanie się pod wskazanymi powyżej numerami telefonów lub emailem: spz@brzeg.pl

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej znajdującego się pod adresem: 

https://bip.brzeg.pl/dokumenty,5_861

https://brzeg.pl/aktualnosci/100580-wniosek-o-dodatek-oslonowy/

 

BIURO GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Sprawy prowadzone przez Biuro Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami, będą załatwiane również na wniosek pisemny klienta, który można wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się przed urzędem przy ul. Robotniczej 12, lub telefonicznie:  77 416 04 26, 77 404 56 04

 • Osoby które otrzymały zaświadczenie dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z rozłożeniem opłaty na raty, mogą w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania powyższego zaświadczenia złożyć pisemne „ zgłoszenie zamiaru uiszczenia jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia tego prawa”.

Zgłoszenie można pobrać ze strony internetowej https://bip.brzeg.pl w zakładce urząd miasta/ struktura organizacyjna/biuro gospodarki nieruchomościami i lokalami/przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów/zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej (https://bip.brzeg.pl/dokumenty,5_727).

 • Opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności należy uiszczać drogą elektroniczną na konto:

 Santander Bank Polska S.A - 20 1090 2141 0000 0001 3528 5924.

 • Przetargi na zbycie nieruchomości miejskich odbywać się będą zgodnie z wyznaczonymi terminami.

BIURO PODATKÓW I OPŁAT

Od dnia 02.12.2021 r. sprawy prowadzone przez Biuro Podatków i Opłat będą załatwiane również pisemnie, telefonicznie oraz mailowo. Adres mailowy biura to: podatki@brzeg.pl   Numer telefonu do kierownika biura 77 404 56 00.

W sprawie podatków i opłat lokalnych należy kontaktować się następująco:

Wymiar (naliczenie) podatków i opłat lokalnych –os. fizyczne oraz os. Prawne

Tel. 77 416 99 69

Rozpatrywanie spraw związanych z ulgami podatkowymi, postępowania podatkowe, pomoc publiczna oraz zwroty opłaty skarbowej

Tel. 77 416 99 67

Egzekucja: podatku od nieruchomości-os. prawne, podatku rolnego -os. fizyczne i os. prawne, podatku od środków transportowych.

Tel. 77 404 58 35

Księgowość podatków i opłaty skarbowej.

Tel. 77 416 99 68

W sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy kontaktować się następująco:

Księgowość oraz egzekucja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tel. 77 416 04 30

Wymiar (naliczenie)  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tel. 77 404 55 45

Wszelkie formularze dotyczące spraw prowadzonych przez biuro dostępne są na stronie: https://bip.brzeg.pl zakładka Urząd Miasta.

Wpłaty z tytułu podatków należy dokonywać na konto podane w decyzjach podatkowych tj : Santander Bank Polska S.A: 
68 1090 2141 0000 0001 3528 6127

Wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na indywidulane konto podane w zawiadomieniach lub na konto ogólne: Santander Bank Polska S.A : 56 1090 2141 0000 0001 3528 6149

BIURO ORGANIZACYJNO-PRAWNE

Sprawy należące do właściwości Biura Organizacyjno-Prawnego można zgłaszać również drogą telefoniczną bądź elektroniczną na adresy e-mail: organizacyjny@brzeg.pl lub um@brzeg.pl. Informacja o numerach kontaktowych znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Brzeg: https://bip.brzeg.pl/dokumenty,5_220-220 oraz poniżej:

L.p.

Rodzaj usługi/prowadzone sprawy

nr pokoju

nr telefonu

1.

Kierownik Biura Organizacyjno-Prawnego

106 A

77 404 70 56

532 463 835

2.

- zarządzenia Burmistrza Brzegu - skargi i wnioski
- wnioski o udostępnienie informacji publicznej
- wnioski w sprawie ponownego udostępniania informacji sektora publicznego
- petycje wpływające do Burmistrza Brzegu
- oświadczenia majątkowe
- prowadzenie strony BIP Urzędu Miasta - sprawy prawne i organizacyjne

111 A

77 404 70 45

3.

archiwum Urzędu Miasta w Brzegu

111 A

77 416 9956

4.

sprawy kadrowe

104 A

77 416 85 74

5.

zamówienia publiczne

107A

77 404 70 55

6.

ubezpieczenia Gminy Brzeg

114 A

77 404 56 11

7.

biuro podawcze

Biuro Podawcze

77 416 99 70
77 416 99 71

8.

sprawy administracyjno-gospodarcze

RATUSZ

77 416 02 00
77 404 55 26

9.

sekretariat: Burmistrz Brzegu, Zastępca Burmistrza

105 A

77 416 99 50
fax 77 416 99 52

10.

sekretariat: Zastępca Burmistrza, Sekretarz Brzegu

109 A

77 416 99 51

BIURO URBANISTYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA

Sprawy prowadzone przez Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska będą załatwiane również na pisemny wniosek klienta, który można wysłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta, wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się przed urzędem przy ul Robotniczej 12  lub elektronicznie na adres: um@brzeg.pl

W celu zasięgnięcia informacji proszę korzystać z podanych poniżej nr telefonów:

 • kierownik biura: 77 416 04 95, kom. 798 352 394
 • zagospodarowanie przestrzenne: 77 416 04 98
 • ochrona powietrza: 77 404 56 27, 77 404 70 46
 • gospodarka odpadami, ochrona środowiska, opieka nad bezdomnymi zwierzętami: 77 416 05 19
 • zieleń miejska i place zabaw: 77 416 58 25, 77 416 58 26

Kontakt elektroniczny: urbanistyka@brzeg.pl

Wzory wniosków można pobrać ze strony internetowej: https://bip.brzeg.pl w zakładce kolejno: urząd miasta / struktura organizacyjna /  biuro urbanistyki i ochrony środowiska /karty usług/wnioski

Opłatę skarbową można wpłacać drogą elektroniczną na konto nr:

68 1090 2141 0000 0001 3528 6127  Santander Bank Polska S.A

BIURO OŚWIATY

Sprawy objęte działalnością Biura Oświaty, będą prowadzone również na wniosek pisemny klienta, który będzie można wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się przed urzędem przy ul. Robotniczej 12 lub telefonicznie lub mailowo.

Adres poczty elektronicznej pod który należy kierować pisma lub zapytania to: oswiata@brzeg.pl
Numery telefonów do kontaktu z pracownikami biura:

Numer telefonu

Sprawy

77 416 99 53

żłobki niepubliczne, wszystkie sprawy dot. przedszkola, obowiązek nauki, obowiązek szkolny

77 404 56 02

wszystkie sprawy dot. szkół, dowóz dzieci niepełnosprawnych

77 416 92 20

sprawy księgowe placówek oświatowych, żłobek miejski

77 404 71 45
798 355 099

pozostałe sprawy

BIURO BUDOWNICTWA I INWESTYCJI

W związku z wprowadzonymi ograniczeniami sprawy będą załatwiane również na wniosek klienta, który będzie można przesłać pocztą elektroniczną (skan podpisanego wniosku), wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się przed urzędem przy ul. Robotniczej 12 lub zgłosić telefonicznie:

77 416 08 74 lub 532 217 918 – kierownik Biura Budownictwa i Inwestycji
77 404 58 15 – sprawy dot. zajęcia pasa drogowego, komunikacji miejskiej, wydania zaświadczenia dot. obszaru rewitalizacji, zgłoszenia uwag dot. inwestycji na drogach gminnych
77 416 85 19 – sprawy dot. pozostałych inwestycji,
77 416 80 31 – sprawy dot. utrzymania czystości, oświetlenia ulicznego, lokalizacji zjazdów, uzgodnień dot. umieszczenia infrastruktury w drogach, awarie i bieżące utrzymanie dróg gminnych

Formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Brzeg (https://bip.brzeg.pl/dokumenty,5_6), mogą być przesłane pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail lub wrzucone do skrzynki podawczej znajdującej się przed urzędem przy ul. Robotniczej 12.

BIURO PROMOCJI, KULTURY, SPORTU i TURYSTYKI

 Sprawy prowadzone przez Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki będą załatwiane również na pisemny wniosek klienta, który można wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się przed urzędem przy ul. Robotniczej 12 lub elektronicznie na adres: um@brzeg.pl

W sprawach uzupełnień wniosków dotacyjnych (aktualizacje umów i harmonogramów) prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy. Gotowe aktualizacje należy dostarczać do skrzynki podawczej znajdującej się przed urzędem przy ul. Robotniczej 12.

 W celu zasięgnięcia informacji proszę korzystać z podanych poniżej nr telefonów:

 • kierownik biura: 77 416 99 57 , kom. 668 860 232
 • dotacje dla organizacji pożytku publicznego: 77 416 98 01
 • oświadczenia do nagród Burmistrza za osiągnięcia sportowe, kontakt z mediami, zamieszczanie informacji na oficjalnej stronie miasta oraz w mediach społecznościowych: 77 416 98 45 Kontakt elektroniczny: promocja@brzeg.pl

BIURO RADY MIEJSKIEJ

Sprawy prowadzone przez Biuro Rady Miejskiej będą załatwiane również na pisemny wniosek klienta, który można wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się przed urzędem przy ul. Robotniczej 12 lub elektronicznie na adres: radamiejska@brzeg.pl W celu uzyskania informacji proszę korzystać z podanych poniżej telefonów:
Biuro Rady Miejskiej 77 404 57 95, kierownik biura: 77 404 57 96,  kom. 789 078 753

Poniżej wykaz telefonów do kierowników poszczególnych biur Urzędu Miasta w Brzegu

Kierownik Biura Organizacyjno- Prawnego

Piotr Reszczyński

77 404 70 56
532 463 835

Kierownik Biura Oświaty

Elżbieta Ochmańska Jurkowska

77 404 71 45
798 355 099

Kierownik Biura Spraw Społecznych i Zdrowia

Anna Owczar

77 416 99 81
798 354447

Kierownik Biura Promocji,  Kultury, Sportu i Turystyki

Andrzej Peszko

77 416 99 57
668 860 232

Kierownik Biura Budżetu i Księgowości

Anna Sanetra

77 416 99 61
668 860 230

Kierownik Biura Podatków i Opłat

Małgorzata Gawrońska

77 404 56 00
798 355 627

Kierownik Biura Budownictwa i Inwestycji

Lucyna Mielczarek

77 416 08 74
532 217 918

Kierownik Biura Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami

Barbara  Iwanowiec

77 404 58 36
798 319 532

Kierownik Biura Urbanistyki i Ochrony Środowiska

Joanna Dubas

77 416 04 95
798 352 394

Kierownik USC

Magdalena Hałas Kowalska

77 404 56 05
798 352 651

Komendant Straży Miejskiej

Krzysztof Szary

77 416 06 39
606 365 080

Specjalista ds. bhp

Dorota Poznań

77 416 98 93
602 825 105

Biuro Bezpieczeństwa

Wiesław Kielian

77 404 71 15
602 139 678

Tadeusz Woźny

77 404 71 16

Kierownik Biura Rady Miejskiej

Anna Szymańska

77 404 57 96
789 078 753

 

 

790w.jpg (306 KB)

„Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

WIĘCEJ