Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr XX/237/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 25 czerwca 2020 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Nieruchomości Miejskich w Brzegu Uchwała nr XX/236/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 25 czerwca 2020 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu Uchwała nr XX/235/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 25 czerwca 2020 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Nieruchomości Miejskich w Brzegu Uchwała nr XX/234/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 25 czerwca 2020 - zmiany statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej Brzegu Uchwała nr XX/233/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 25 czerwca 2020 - wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu stanowiącej własność Gminy Brzeg Uchwała nr XX/232/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 25 czerwca 2020 - wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu stanowiącej własność Gminy Brzeg oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Uchwała nr XX/231/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 25 czerwca 2020 - wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu stanowiącej własność Gminy Brzeg Uchwała nr XX/230/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 25 czerwca 2020 - opinii dotyczącej rozłożenia na raty wierzytelności Gminy Brzeg Uchwała nr XX/229/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 25 czerwca 2020 - opinii dotyczącej rozłożenia na raty wierzytelności Gminy Brzeg Uchwała nr XX/228/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 25 czerwca 2020 - wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzeg Uchwała nr XX/227/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 25 czerwca 2020 - wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu oraz dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzeg oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów Uchwała nr XX/226/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 25 czerwca 2020 - zmiany uchwały z dnia 27 lutego 2020 r. Nr XVII/205/20 Rady Miejskiej Brzegu w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Brzeg Uchwała nr XX/225/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 25 czerwca 2020 - ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Brzeg na rok szkolny 2020/2021 Uchwała nr XX/224/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 25 czerwca 2020 - udzielenia dotacji celowej dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu Uchwała nr XX/223/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 25 czerwca 2020 - udzielenia Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Świętego Mikołaja z siedzibą w Brzegu przy ul. Jana Pawła II 9, dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Uchwała nr XX/222/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 25 czerwca 2020 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości, obejmującej działkę gruntu nr 545, położonej w Brzegu przy ul. Jana Pawła II nr 3 oraz wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty z tytułu wpisania nieruchomości do rejestru zabytków Uchwała nr XX/221/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 25 czerwca 2020 - wyrażenia zgody na połączenie Spółek poprzez przejęcie spółki Miejski Zarząd Mienia Komunalnego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Brzegu przez spółkę Brzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Brzegu Uchwała nr XX/220/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 25 czerwca 2020 - zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2020 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2020 rok Uchwała nr XX/219/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 25 czerwca 2020 - przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brzegu Uchwała nr XX/218/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 25 czerwca 2020 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Brzeg wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Brzeg za 2019 rok Uchwała nr XX/217/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 25 czerwca 2020 - w sprawie udzielenia Burmistrzowi Brzegu wotum zaufaniaUchwała nr XIX/216/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 05 czerwca 2020 - w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Brzegu na sezonowe ogródki gastronomiczne, w związku z wprowadzonymi ograniczeniami sanitarnymi w działalności gastronomicznej spowodowanymi przeciwdziałaniem COVID -19Uchwała nr XIX/215/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 05 czerwca 2020 - w sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Ofiar Katynia 25 w Brzegu.Uchwała nr XIX/214/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 05 czerwca 2020 - w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeg w roku 2020.