Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr XLVIII/492/2022 Rada Miejska Brzegu z dnia 28 lipca 2022 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomiocy Społecznej w BrzeguUchwała nr XLVIII/491/2022 Rada Miejska Brzegu z dnia 28 lipca 2022 - w sprawie opinii dotyczącej częściowego umorzenia i rozłożenia na raty wierzytelności Gminy Brzeg Uchwała nr XLVIII/490/2022 Rada Miejska Brzegu z dnia 28 lipca 2022 - w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, przyznawania zwolnień od obowiązku ich realizacji nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust.7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brzeg Uchwała nr XLVIII/489/2022 Rada Miejska Brzegu z dnia 28 lipca 2022 - w sprawie udzielenia Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Świętego Mikołaja z siedzibą w Brzegu przy ul. Jana Pawła II 9, dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Uchwała nr XLVIII/488/2022 Rada Miejska Brzegu z dnia 28 lipca 2022 - w sprawie udzielenia Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzegu, dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Uchwała nr XLVIII/487/2022 Rada Miejska Brzegu z dnia 28 lipca 2022 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Uchwała nr XLVIII/486/2022 Rada Miejska Brzegu z dnia 28 lipca 2022 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2022 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2022 rok