Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Spis dokumentów1. Procedura udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków2. Wydanie informacji o przeznaczeniu terenu na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego3. Wydanie informacji o przeznaczeniu terenu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego4. Uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości5. Zawiadomienie o odkryciu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie iż jest on zabytkiem6. Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego7. Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego8. Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego9. Wydanie zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w przypadku gdy obiekt budowlany lub jego część, jest w budowie lub został wybudowany bez wymaganego pozwolenia na budowę oraz w przypadku gdy został wybudowany bez wymaganego zgłoszenia bądź pomimo wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ10. Wydanie zaświadczenia o zgodności zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego11. Wniosek o zmianę przeznaczenia terenu (wniosek o sporzadzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego)12. Wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów13. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia14. Wydanie zezwolenia na hodowlę lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną15. Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych16. Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzewobisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części17. Procedura czasowego odebrania zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi, w przypadku niecierpiących zwłoki18. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej (I inwestycji towarzyszących)
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 1763
Podmiot udostępniający: Burmistrz Brzegu
Nazwa dokumentu: Karty usług/wnioski
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Dubas - Kierownik Biura Urbanistyki i Ochrony Środowiska
Osoba, która udostępnia informację: Joanna Dubas - Kierownik Biura Urbanistyki i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia informacji: 12.02.2020 14:53:33
Data udostępnienia informacji: 13.02.2020 09:52:40
Data ostatniej aktualizacji: 13.02.2020 09:52:23
Rejestr zmian