Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Spis dokumentów1. Rodzaj usługi/prowadzone sprawy2. Sporządzanie aktu urodzenia dziecka3. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego: urodzeń, zgonów, małżeństw4. Sporządzanie aktu zgonu5. Transkrypcja aktów sporządzonych za granicą6. Złożenie wniosku na dowód osobisty7. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące obywateli polskich8. Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące obywateli polskich i cudzoziemców9. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy cudzoziemców10. Zgłoszenie wyjazdu poza granicę RP na pobyt ponad 6 miesięcy i zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granicę11. Wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu i wymeldowaniu12. Zgłoszenie zgromadzenia13. Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL14. Udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką15. Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej16. Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą17. Wydanie zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa - do zawarcia małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnymi18. Przyjęcie oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa19. Przyjęcie oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa20. Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym21. Zmiana imienia lub nazwiska22. Jubileusz Długoletniego Pożycia Małżeńskiego23. Sprostowanie aktu stanu cywilnego24. Uzupełnienie aktu stanu cywilnego25. Odtworzenie treści zagranicznego aktu (urodzenia, małżeństwa i zgonu)26. Wielojęzyczne formularze27. Przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych28. Wydawanie zezwolenia na zawarcie związku małżeńskiego przed upływem terminu o którym mowa w art.4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego29. Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego30. Uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego31. Zmiana imienia dziecka w ciągu 6 miesięcu od sporządzenia aktu urodzenia32. Oświadczenie o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka pochodzącego z małżeństwa33. Zmiana nazwiska dziecka w wyniku zawarcia małżeństwa przez matkę lub ojca dziecka34. Wydawania kopii dokumentów z akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 2766
Podmiot udostępniający: Burmistrz Brzegu
Nazwa dokumentu: Urząd Stanu Cywilnego
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Kamila Rosińska
Osoba, która udostępnia informację: Kamila Rosińska
Data wytworzenia informacji: 07.11.2019 12:09:41
Data udostępnienia informacji: 07.11.2019 12:13:07
Data ostatniej aktualizacji: 27.11.2019 08:01:34
Rejestr zmian