Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Miasta w Brzegu

Pani Barbara Senecka

Rynek-Ratusz, p. 115

tel.: 77/404 55 26

e-mail:barbara.senecka@brzeg.pl

 

 

Informacja o zdaniach realizowanych przez Urząd Miasta  w Brzegu

Informację sporządzono  zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 Urząd jest aparatem pomocniczym Burmistrza - budżetową jednostką organizacyjną, przy pomocy której Burmistrz realizuje zadania.

W Urzędzie Miasta możesz załatwić sprawę:

 • osobiście w Urzędzie Miasta, ul. Robotnicza 12,
 • pocztą na adres email: um@brzeg.pl,
 • telefonicznie na numer 77/416 99 70
 • przesyłając fax na numer: 77 416 99 52
 • ePUAP:/umbrzeg/skrytka

Urząd realizuje zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami, za pomocą komórek organizacyjnych:

 1. Biuro Budżetu i Księgowości

Zajmuje się obsługą finansowo – księgową Urzędu i Gminy. Tu możesz uzyskać pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych lub uzyskać informację o stanie zadłużenia.

 1. Biuro Budownictwa i Inwestycji

 Biuro prowadzi remonty i inwestycje miejskie oraz wydaje zezwolenia na zajęcie pasa drogi gminnej np. w przypadku umieszczenia obiektu handlowo – handlowego lub przy organizowaniu stoiska handlowego.

 1. Biuro Organizacyjno – Prawne.

Zajmuje się rozpatrywaniem skarg i wniosków  skierowanych do Burmistrza Brzegu oraz udostępnianiem informacji publicznej. Prowadzi archiwum pracowników zatrudnionych w jednostkach zlikwidowanych należących do Gminy Brzeg. Tu dowiesz się o ogłoszonych przetargach.

 1. Biuro Gospodarki Lokalami Nieruchomościami

Tu możesz złożyć wniosek o przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności lub nadać numer porządkowy dla nieruchomości.

 1. Biuro Oświaty

Prowadzi sprawy związane z funkcjonowaniem publicznych żłobków, przedszkoli i szkół podstawowych.

 1. Biuro podatków i opłat

Zajmuje się naliczaniem  podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, opłatą skarbową oraz opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 1. Biuro spraw społecznych i zdrowia

Tu uzyskasz świadczenia rodzinne m.in.: 500+, zasiłek rodzinny, alimentacyjny, dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny oraz Kartę Dużej Rodziny i Opolską Karta Rodziny i Seniora.

 1. Biuro urbanistyki i ochrony środowiska

Zajmuje się opieką nad bezdomnymi zwierzętami, zagospodarowaniem przestrzennym, ochroną powietrza, gospodarką odpadami oraz zielenią miejską, w tym utrzymaniem placów zabaw.

 1. Urząd Stanu Cywilnego

Tu złożysz wniosek o wydanie dowodu osobistego, zameldujesz się lub członka rodziny, otrzymasz akt urodzenia lub zgonu. Możesz także zarejestrować działalność gospodarczą.

 1. Biuro Bezpieczeństwa

Zajmuje się ochroną informacji niejawnych, ochroną danych osobowych oraz zarządzaniem kryzysowym np. w przypadku powodzi. Tu możesz złożyć wniosek o świadczenie pieniężne rekompensujące utracony dochód, które żołnierz rezerwy mógłby uzyskać wykonując ćwiczenia wojskowe.

 1. Biuro promocji, kultury, sportu i turystyki

Zajmuje się rozwojem i promocją miasta, współpracuje z organizacjami pozarządowymi. Tu  uzyskasz zgodę na imprezę masową.

 1. Straż Miejska

Dba o porządek w miejscach publicznych oraz współdziała z innymi służbami w tym zakresie.

 1. Biuro Rady Miejskiej

Zajmuje się przygotowaniem i obsługą sesji, komisji stałych i doraźnych, klubów i kół radnych oraz spotkaniami radnych z wyborcami, a także prowadzeniem dokumentacji pracy Rady i jej organów.

 1. Biuro Informatyki

Zajmuję się obsługą informatyczną Urzędu.

W szerszym zakresie zadania realizowane przez Urząd Miasta określone zostały w Regulaminie Organizacyjnym opublikowanym w zakładce URZĄD MIASTA dalej REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY - kliknij tutaj

 

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

 

 

 

 

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData