Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Spis dokumentów1. Rodzaj usługi/prowadzone sprawy2. Programy i strategie, diagnoza3. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzegu4. Procedura w sprawie stwierdzenia uprawnień do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego 5. Procedura w sprawie stwierdzenia uprawnień do przyznania zasiłku pielęgnacyjnego6. Procedura w sprawie stwierdzenia uprawnień do przyznania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego7. Procedura w sprawie stwierdzenia uprawnień do przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka8. Procedura w sprawie stwierdzenia uprawnień do przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego9. Procedura w sprawie stwierdzenia uprawnień do przyznania świadczenia rodzicielskiego10. Procedura w sprawie stwierdzenia uprawnień do przyznania świadczenia wychowawczego "Program Rodzina 500+"11. Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych, przyznawanie środków z FA, zwrot należności z tytułu wypłaconych świadczeń z FA12. Procedura w sprawie stwierdzenia uprawnień do dodatków mieszkaniowych13. Procedura w sprawie stwierdzenia uprawień do przyznania dodatku energetycznego14. Regulacje w zakresie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi15. Procedura do nabycia uprawnień do Karty Dużej Rodziny16. Procedura przyznania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora17. Procedura w sprawie stwierdzenia uprawnień do przyznania jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie18. Planowanie,koordynacja i realizacja zadań Miasta w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki, opieki zdrowotnej oraz określonych zagadnień społecznych19. Koordynacja wykonywania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii20. Współpraca z miejskimi jednostkami organizacyjnymi21. Utworzenie procedury w sprawie stwierdzenia uprawnień do przyznania rządowego Programu "Dobry start"22. Procedura w sprawie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego, wydawanego w związku z Programem "Czyste Powietrze"23. Procedura w sprawie stwierdzenia uprawnień do przyznania dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłaty do czynszu 24. Harmonogram wypłat świadczeń w okresie świadczeniowym 2021/2022
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 5300
Podmiot udostępniający: Burmistrz Brzegu
Nazwa dokumentu: Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Kamila Rosińska
Osoba, która udostępnia informację: Kamila Rosińska
Data wytworzenia informacji: 07.11.2019 12:09:06
Data udostępnienia informacji: 07.11.2019 12:12:33
Data ostatniej aktualizacji: 26.11.2019 12:49:53
Rejestr zmian