Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr XXVII/348/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 29 kwietnia 2021 - w sprawie opinii dotyczącej częściowego umorzenia wierzytelności Gminy Brzeg,Uchwała nr XXVII/347/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 29 kwietnia 2021 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu oraz dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzeg oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów,Uchwała nr XXVII/346/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 29 kwietnia 2021 - w sprawie opinii dotyczącej rozłożenia na raty wierzytelności Gminy,Uchwała nr XXVII/345/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 29 kwietnia 2021 - w sprawie opinii dotyczącej rozłożenia na raty wierzytelności Gminy,Uchwała nr XXVII/344/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 29 kwietnia 2021 - w sprawie opinii dotyczącej rozłożenia na raty wierzytelności Gminy,Uchwała nr XXVII/343/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 29 kwietnia 2021 - w sprawie opinii dotyczącej umorzenia wierzytelności Gminy Brzeg,Uchwała nr XXVII/342/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 29 kwietnia 2021 - w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Brzeg na lata 2021 -2025, Uchwała nr XXVII/341/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 29 kwietnia 2021 - w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie powołania i określenia składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Brzegu,Uchwała nr XXVII/340/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 29 kwietnia 2021 - w sprawie sprawiania przez Gminę Brzeg pogrzebu osobom zmarłym oraz pochówku dzieci martwo urodzonych,Uchwała nr XXVII/339/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 29 kwietnia 2021 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Skarbimierz na wykonanie zadania w zakresie prowadzenia Punktu Pomocy Kryzysowej rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, z terenu Gminy Skarbimierz,Uchwała nr XXVII/338/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 29 kwietnia 2021 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na realizację zadania z zakresu ograniczenia skutków niepełnosprawności mieszkańców miasta Brzegu.Uchwała nr XXVII/337/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 29 kwietnia 2021 - w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,Uchwała nr XXVII/336/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 29 kwietnia 2021 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzegu, dla obszaru w rejonie ulic: Towarowej, 1 Maja, Poprzecznej, Gaj, Bohaterów Westerplatte, Chocimskiej i Armii Krajowej,Uchwała nr XXVII/335/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 29 kwietnia 2021 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzegu, dla obszaru w rejonie ulic: Plac Drzewny, Krakusa, Błonie, Grobli, F. Krzyszowica, Rybackiej, Kombatantów, Wita Stwosza, Fabrycznej, Nysańskiej, Szkolnej, Wł. Łokietka, Powstańców Śląskich, Kamiennej i Księcia Jerzego II Piasta, Kombatantów, Wita Stwosza, Fabrycznej i Starobrzeskiej,Uchwała nr XXVII/334/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 29 kwietnia 2021 - w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeg w roku 2021,Uchwała nr XXVII/333/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 29 kwietnia 2021 - w sprawie udzielenia Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Świętego Mikołaja z siedzibą w Brzegu przy ul. Jana Pawła II 9, dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, Uchwała nr XXVII/332/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 29 kwietnia 2021 - w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Ofiar Katynia 23 w Brzegu oraz inwestycji towarzyszącej,Uchwała nr XXVII/331/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 29 kwietnia 2021 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzeg,Uchwała nr XXVII/330/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 29 kwietnia 2021 - w sprawie odpłatnego nabycia od Powiatu Brzeskiego udziału w prawie współwłasności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Brzegu przy ulicy Robotniczej 12 oraz ustanowienia hipoteki,Uchwała nr XXVII/329/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 29 kwietnia 2021 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Brzegu przy ul. Rybackiej, obejmującej działkę gruntu nr 326/1,Uchwała nr XXVII/328/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 29 kwietnia 2021 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Brzegu przy ul. Wrocławskiej, obejmującej działkę gruntu nr 191,Uchwała nr XXVII/327/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 29 kwietnia 2021 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości, obejmującej działkę gruntu nr 278, położonej w Brzegu przy ul. Kwiatowej 21, Uchwała nr XXVII/326/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 29 kwietnia 2021 - w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, Uchwała nr XXVII/325/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 29 kwietnia 2021 - w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji,Uchwała nr XXVII/324/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 29 kwietnia 2021 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1193 O ul. Wrocławskiej w Brzegu,Uchwała nr XXVII/323/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 29 kwietnia 2021 - w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Uchwała nr XXVII/322/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 29 kwietnia 2021 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2021 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2021 rokUchwała nr XXVII/321/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 29 kwietnia 2021 - w sprawie wyznaczenia przez Radę Miejską Brzegu kierunku działania Burmistrza Miasta w sprawie dotyczącej rozbudowy krytej pływalni oraz budowy otwartego kąpieliska w Brzegu przy ul. WrocławskiejUchwała nr XXVII/320/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 29 kwietnia 2021 - w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomościUchwała nr XXVI/319/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 08 kwietnia 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania i określenia składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Brzegu Uchwała nr XXVI/318/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 08 kwietnia 2021 - w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody jednego drzewa z gatunku dąb szypułkowy stanowiącego element pomnika przyrody – Alei dziesięciu dębów szypułkowych oraz zmiany Uchwały Nr XIX/145/07 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody Uchwała nr XXVI/317/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 08 kwietnia 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzeg na lata 2016 - 2023