Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

W Urzędzie Miasta w Brzegu prowadzone są rejestry, ewidencje i archiwa wg przedstawionego niżej wykazu; dane w nich zawarte mogą być udostępnione na zasadach określonych w ustawie z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019  r., poz. 1429) z ograniczeniami wynikającymi z ustawy z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.  z 2019 r., poz. 1781) i innych ustawach, m.in.:     

  • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 742)     
  • Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks Karny Skarbowy (Dz.U. z 2018 r., poz. 1958)     
  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz.1397)  

Informacje zawarte w prowadzonych w Urzędzie Miasta rejestrach, ewidencjach i archiwach udostępniane są na pisemny lub ustny wniosek w godzinach pracy Urzędu Miasta.    Wykaz Rejestrów/Ewidencji

L.pNazwa BiuraRodzaj /nazwa/tytuł rejestru lub ewidencjiSposób udostępniania
1.Biuro Organizacyjno-Prawne i Obsługi Rady MiejskiejRejestr Zarządzeń Burmistrza Brzegupełny rejestr na BIP
2.Biuro Organizacyjno-Prawne i Obsługi Rady MiejskiejRejestr skargNa wniosek
3.Biuro Organizacyjno-Prawne i Obsługi Rady MiejskiejEwidencja wpisów jednostek kontrolujących Urząd Miasta w Brzegupełny rejestr na BIP  
4.Biuro Organizacyjno-Prawne i Obsługi Rady MiejskiejRejestr petycji wpływających do Burmistrza Brzegupełny rejestr na BIP  
5.Biuro Organizacyjno-Prawne i Obsługi Rady MiejskiejRejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznychNa wniosek
6.Biuro Organizacyjno-Prawne i Obsługi Rady MiejskiejRejestr w sprawie ponownego udostępniania informacji sektora publicznegoNa wniosek
7.Biuro Organizacyjno-Prawne i Obsługi rady MiejskiejRejestr spraw załatwianych na podstawie zgłoszeń podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingowąpełny rejestr na BIP
8.Biuro OświatyRejestr zaświadczeń o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanegoNa wniosek
9.Biuro OświatyRejestr aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego  Na wniosek
10.Biuro OświatyRejestr szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Gminę Brzeg  pełny rejestr na BIP  
11.Biuro Budownictwa i Inwestycji  Rejestr wydanych decyzji Na wniosek
12.Biuro Budownictwa i InwestycjiEwidencja dróg gminnych Na wniosek
13.Biuro Organizacyjno-Prawne i Obsługi Rady Miejskiej  Rejestr uchwał Rady Miejskiej Brzegu  

Pełny rejestr na BIP

14.Biuro Organizacyjno-Prawne i Obsługi Rady MiejskiejRejestr petycji wpływających do Rady Miejskiej Brzegu  

Pełny rejestr na BIP

15.Biuro Organizacyjno-Prawne i Obsługi Rady Miejskiej  Rejestr interpelacji i wniosków radnych  Pełny rejestr na BIP
16.Biuro Podatków i OpłatRejestr zaświadczeń podatkowychDane rejestru objęte są tajemnicą skarbową. Ich udostępnienie następuje na pisemny wniosek  osób uprawnionych wskazanych w art  294 par 5 oraz art.297-299 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa
17.Biuro Podatków i OpłatEwidencja podatkowa nieruchomościDane rejestru objęte są tajemnicą skarbową. Ich udostępnienie następuje na pisemny wniosek  osób uprawnionych wskazanych w art  294 par 5 oraz art.297-299 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa
18.Biuro Spraw Społecznych i ZdrowiaRejestr żłobków i klubów dziecięcychpełny rejestr na BIP
19.Biuro Budżetu i KsięgowościRejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży /gastronomia/Na wniosek
20.Biuro Budżetu i KsięgowościRejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży /detal/Na wniosek
21.Biuro Promocji, Kultury, Sportu i TurystykiRejestr Instytucji Kultury prowadzonych przez Gminę Brzegpełny rejestr na BIP
22.Biuro Urbanistyki i Ochrony ŚrodowiskaGminna ewidencja zabytkówNa stronie www.brzeg.pl , zakładka: Zabytki
23.Biuro Urbanistyki i Ochrony ŚrodowiskaRejestr dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach zabytkowychNa stronie www.brzeg.pl , zakładka: Zabytki
24.Biuro Urbanistyki i Ochrony ŚrodowiskaRejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Brzegpełny rejestr na BIP
25.Biuro Urbanistyki i Ochrony ŚrodowiskaEwidencja zezwoleń Burmistrza Brzegu na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Brzegupełny rejestr na BIP
26.Biuro Urbanistyki i Ochrony ŚrodowiskaWykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycjipełny wykaz na BIP
27.Biuro Urbanistyki i Ochrony ŚrodowiskaWykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciapełny wykaz na BIP
28.Biuro Urbanistyki i Ochrony ŚrodowiskaWykaz raportów złożonych na etapie procedury wydawania decyzji środowiskowejpełny wykaz na BIP
29.Biuro Urbanistyki i Ochrony ŚrodowiskaWykaz decyzji w sprawie usunięcia odpadów składowanych w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania lub magazynowaniapełny wykaz na BIP
30.Biuro Urbanistyki i Ochrony ŚrodowiskaWykaz postanowień wydanych w ramach procedury wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia  pełny wykaz na BIP
31.Biuro Urbanistyki i Ochrony ŚrodowiskaWykaz wniosków o przeniesienie lub wydłużenie ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia  pełny wykaz na BIP  
32.Biuro Urbanistyki i Ochrony ŚrodowiskaWykaz wniosków i decyzji o wydanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewówpełny wykaz na BIP  
33.Biuro Gospodarki Nieruchomościami i LokalamiEwidencja nieruchomości gminnychNa wniosek

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 5141
Podmiot udostępniający: Burmistrz Brzegu
Nazwa dokumentu: Rejestry i Ewidencje
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Kamila Rosińska
Osoba, która udostępnia informację: Kamila Rosińska
Data wytworzenia informacji: 14.11.2019 09:42:52
Data udostępnienia informacji: 14.11.2019 09:43:23
Data ostatniej aktualizacji: 18.01.2023 15:00:49
Rejestr zmian