Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr XXV/312/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 25 lutego 2021 - w sprawie opinii dotyczącej częściowego umorzenia i rozłożenia na raty wierzytelności Gminy BrzegUchwała nr XXV/316/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 25 lutego 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie rocznego planu kontroli na 2021 rok.Uchwała nr XXV/315/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 25 lutego 2021 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania – funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu.Uchwała nr XXV/314/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 25 lutego 2021 - w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie podjęcia przez Radę Miejską Brzegu uchwały w sprawie równego traktowania przez władze publiczne, przeciwdziałaniu dyskryminacji oraz wywarcia wpływu na Rząd Rzeczypospolitej Polskiej w celu uzyskania pisemnej gwarancji producentów szczepionek przeciwko SARS-Cov-2 w razie wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennychUchwała nr XXV/313/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 25 lutego 2021 - w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie podjęcia przez Radę Miejską Brzegu uchwały popierającej petycję – List otwarty do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów i Senatorów, Wójtów i Rad Gmin w Polsce „Alarm! STOP zabójczemu GMO-STOP niebezpiecznej szczepionceUchwała nr XXV/311/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 25 lutego 2021 - w sprawie opinii dotyczącej rozłożenia na raty wierzytelności Gminy BrzegUchwała nr XXV/310/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 25 lutego 2021 - w sprawie opinii dotyczącej rozłożenia na raty wierzytelności Gminy BrzegUchwała nr XXV/309/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 25 lutego 2021 - w sprawie opinii dotyczącej umorzenia z urzędu wierzytelności Gminy BrzegUchwała nr XXV/308/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 25 lutego 2021 - w sprawie opinii dotyczącej umorzenia z urzędu wierzytelności Gminy BrzegUchwała nr XXV/307/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 25 lutego 2021 - w sprawie opinii dotyczącej umorzenia z urzędu wierzytelności Gminy BrzegUchwała nr XXV/306/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 25 lutego 2021 - w sprawie opinii dotyczącej umorzenia wierzytelności Gminy BrzegUchwała nr XXV/305/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 25 lutego 2021 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy BrzegUchwała nr XXV/304/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 25 lutego 2021 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzeg oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umówUchwała nr XXV/303/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 25 lutego 2021 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy BrzegUchwała nr XXV/302/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 25 lutego 2021 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2021 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2021 rok, Uchwała nr XXV/301/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 25 lutego 2021 - w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19Uchwała nr XXIV/300/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 04 lutego 2021 - w sprawie zwolnienia i zwrotu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021.Uchwała nr XXIV/299/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 04 lutego 2021 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania – funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu.Uchwała nr XXIV/298/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 04 lutego 2021 - w sprawie udzielenia Rzymskokatolickiej Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzegu, dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,Uchwała nr XXIV/297/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 04 lutego 2021 - w sprawie udzielenia Wspólnocie Mieszkaniowej Robotnicza 9 w Brzegu, dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.Uchwała nr XXIV/296/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 04 lutego 2021 - w sprawie udzielenia Wspólnocie Mieszkaniowej Powstańców Śląskich 4 w Brzegu, dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.Uchwała nr XXIV/295/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 04 lutego 2021 - w sprawie udzielenia Wspólnocie Mieszkaniowej Garbarska 16, 16 a, Plac Młynów 2, 3 w Brzegu, dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.Uchwała nr XXIV/294/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 04 lutego 2021 - w sprawie udzielenia Wspólnocie Mieszkaniowej Garbarska 16, 16 a, Plac Młynów 2, 3 w Brzegu, dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.Uchwała nr XXIV/293/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 04 lutego 2021 - w sprawie udzielenia Wspólnocie Mieszkaniowej Długa 45 w Brzegu, dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.Uchwała nr XXIV/292/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 04 lutego 2021 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.Uchwała nr XXIV/291/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 04 lutego 2021 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2021 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2021 rok.Uchwała nr XXIV/290/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 04 lutego 2021 - w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego z dnia 7 stycznia 2021 r. nr IN.I.743.82.2020.KD dot. uchwały nr XXII/258/20 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg, uchwalonego Uchwałą nr XII/98/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 25 września 2015 r., dla obszaru ograniczonego od zachodu i północy granicą miasta, od północnego zachodu ul. Małujowicką, od zachodu terenami zieleni urządzonej i od południa granicą miasta.