Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr XXXVII/414/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 25 listopada 2021 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Nieruchomości Miejskich w BrzeguUchwała nr XXXVII/413/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 25 listopada 2021 - opinii dotyczącej umorzenia wierzytelności Gminy Brzeg Uchwała nr XXXVII/412/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 25 listopada 2021 - rocznego planu kontroli na 2022 rok Uchwała nr XXXVII/411/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 25 listopada 2021 - przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzeg na rok 2022 Uchwała nr XXXVII/410/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 25 listopada 2021 - nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Brzegu Uchwała nr XXXVII/409/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 25 listopada 2021 - uchwalenia Programu współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 Uchwała nr XXXVII/408/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 25 listopada 2021 - wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego ( aportu ) do Brzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu Uchwała nr XXXVII/407/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 25 listopada 2021 - wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego ( aportu ) do Brzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu Uchwała nr XXXVII/406/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 25 listopada 2021 - określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Uchwała nr XXXVII/405/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 25 listopada 2021 - określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Uchwała nr XXXVII/404/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 25 listopada 2021 - ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Brzegu Uchwała nr XXXVII/403/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 25 listopada 2021 - zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Uchwała nr XXXVII/402/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 25 listopada 2021 - zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2021 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2021 rok ( Uchwała nr XXXVII/401/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 25 listopada 2021 - utraty mocy obowiązującej uchwały w sprawie udzielenia Wspólnocie Mieszkaniowej Powstańców Śląskich 4, dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków Uchwała nr XXXVII/400/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 25 listopada 2021 - wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Opolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością