Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr L/517/2022 Rada Miejska Brzegu z dnia 27 października 2022 - w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodzicówUchwała nr L/516/2022 Rada Miejska Brzegu z dnia 27 października 2022 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Oława zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na objęciu mieszkańców Gminy Brzeg opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy Małej dla osób przewlekle psychicznie chorych, dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, zamieszkałych na terenie Gminy Brzeg.Uchwała nr L/515/2022 Rada Miejska Brzegu z dnia 27 października 2022 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzeg oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowyUchwała nr L/514/2022 Rada Miejska Brzegu z dnia 27 października 2022 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzeg Uchwała nr L/513/2022 Rada Miejska Brzegu z dnia 27 października 2022 - w sprawie zatwierdzenia się wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2023 – 2025 Uchwała nr L/512/2022 Rada Miejska Brzegu z dnia 27 października 2022 - w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Mikołaja z siedzibą w Brzegu przy ul. Jana Pawła II 9 dotacji na konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Uchwała nr L/511/2022 Rada Miejska Brzegu z dnia 27 października 2022 - w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały w sprawie udzielenia Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzegu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Uchwała nr L/510/2022 Rada Miejska Brzegu z dnia 27 października 2022 - w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Brzegu Uchwała nr L/509/2022 Rada Miejska Brzegu z dnia 27 października 2022 - w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brzeg na lata 2022 – 2025Uchwała nr L/508/2022 Rada Miejska Brzegu z dnia 27 października 2022 - zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Uchwała nr L/507/2022 Rada Miejska Brzegu z dnia 27 października 2022 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2022 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2022 rok