Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr XLIX/506/2022 Rada Miejska Brzegu z dnia 29 września 2022 - w sprawie podjęcia oświadczenia o niepodejmowaniu uchwały dotyczącej wniosku Ligi Ochrony Przyrody z dnia 22 marca 2022r. o uznanie drzewa za pomnik przyrody.Uchwała nr XLIX/505/2022 Rada Miejska Brzegu z dnia 29 września 2022 - w sprawie wskazania kandydata do Rady Muzeum przy Muzeum Piastów Śląskich w BrzeguUchwała nr XLIX/504/2022 Rada Miesjka Brzegu z dnia 29 września 2022 - w sprawie opinii dotyczącej umorzenia wierzytelności Gminy Brzeg Uchwała nr XLIX/503/2022 Rada Miejska Brzegu z dnia 29 września 2022 - w sprawie opinii dotyczącej umorzenia z urzędu wierzytelności Gminy Brzeg Uchwała nr XLIX/502/2022 Rada Miejska Brzegu z dnia 29 września 2022 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzeg oraz na odstąpienie od obowiązku z przetargowego trybu zawarcia umów Uchwała nr XLIX/501/2022 Rada Miejska Brzegu z dnia 29 września 2022 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzeg oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów Uchwała nr XLIX/500/2022 z dnia 29 września 2022 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Brzegu przy ulicy Grunwaldzkiej 4 Uchwała nr XLIX/499/2022 Rada Miejska Brzegu z dnia 29 września 2022 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Brzegu przy Placu Dąbrowskiego 5, obejmującej działkę gruntu nr 568 Uchwała nr XLIX/498/2022 Rada Miejska Brzegu z dnia 29 września 2022 - w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Brzeg Uchwała nr XLIX/497/2022 Rada Miejska Brzegu z dnia 29 września 2022 - w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia Uchwała nr XLIX/496/2022 Rada Miejska Brzegu z dnia 29 września 2022 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Uchwała nr XLIX/495/2022 Rada Miejska Brzegu z dnia 29 września 2022 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2022 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2022 rok Uchwała nr XLIX/494/2022 Rada Miejska Brzegu z dnia 29 września 2022 - przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Brzeg na lata 2022 – 2030”Uchwała nr XLIX/493/2022 Rada Miejska Brzegu z dnia 29 września 2022 - wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Brzegu