Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Spis dokumentów1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu2. Otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, działających na rzecz mieszkańców Gminy Brzeg, na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji imprez kulturalnych, festiwali, koncertów oraz przedsięwzięć i innych form kulturalnych w 2021 roku3. Otwarty konkurs ofert w ramach ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie profilaktyki terapii i rehabilitacji uzależnień, w sferze przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym pn: "Realizacja profilaktycznych, zorganizowanych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy Brzeg"4. OTWARTY KONKURS OFERT w sferze przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym w zakresie profilaktyki terapii i rehabilitacji uzależnień, pn.: „Działalność na rzecz utrzymywania abstynencji i krzewienia idei trzeźwości oraz wspieranie zajęć profilaktyczno-rehabilitacyjnych na rzecz osób uzależnionych i członków ich rodzin z terenu gminy Brzeg”.5. OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE TURYSTYKI6. Otwarty konkurs ofert na realizację wypoczynku letniego zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, zakresie profilaktyki alkoholowej, terapii i rehabilitacji uzależnień7. Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w sferze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pn.: „Prowadzenie w latach 2021-2022 Placówki Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej na terenie Gminy Brzeg”
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 886
Podmiot udostępniający: Gmina Brzeg
Nazwa dokumentu: 2021
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Kamila Rosińska
Osoba, która udostępnia informację: Kamila Rosińska
Data wytworzenia informacji: 23.12.2020 11:51:57
Data udostępnienia informacji: 23.12.2020 12:18:50
Data ostatniej aktualizacji: 23.12.2020 11:52:12
Rejestr zmian