Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

 Urząd Miata w Brzegu

 ul. Robotnicza 12
 49-300 Brzeg

 tel: 77 416 99 70
 email: um@brzeg.pl

NIP Urzędu Miasta w Brzeg: 747-16-72-777 
REGON Urzędu Miasta w Brzegu: 530517840

NIP Gminy Brzeg: 747-12-48-878
REGON Gminy Brzeg: 531412711

Kod terytorialny: 1601011

Obszar miasta: 14,60 km²
Liczba ludności: 35 890 mieszkańców (stan na 30.06.2019r.)
Liczba radnych: 21

Burmistrz Brzegu:
 Violetta Jaskólska-Palus

Herb Brzegu: 

herb.png (44 KB)

 

Informacja o zadaniach realizowanych przez Gminę Brzeg

Zadania realizowane przez gminę określa ustawa o samorządzie gminnym, która wskazuje na obowiązek realizacji zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Do zadań własnych gminy należą między innymi sprawy dotyczące: ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska, utrzymania gminnych dróg, ulic, zaopatrzenia w wodę, utrzymania czystości i porządku, komunikacji miejskiej, pomocy społecznej, oświaty, kultury, ochrony zabytków, utrzymania zieleni gminnej, cmentarzy gminnych, współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych. Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej należą między innymi sprawy obywatelskie, sprawy USC, wyborów i obronności. Gmina wykonuje także zadania z zakresu właściwości powiatu i województwa oraz współdziała z innymi gminami na podstawie porozumień z tymi jednostkami. Władze gminy stanowią organy:

  1. Rada Miejska Brzegu - organ uchwałodawczy i kontrolny,
  2. Burmistrz Brzegu - organ wykonawczy.